برای دریافت کد 5% تخفیف و همچنین فروش های ویژه وارد صفحه اینستاگرام آرتا الکتریک شوید.Arta_electric@ اینستاگرام
0 سبد خرید
سبد خرید
سبد خرید خالی است
فیلترها
0    کالا در لیست مقایسه لیست مقایسه ها
حالت نمایش
مقایسه
پریز بارانی ارت دار پارت الکتریک مدل برکه

پریز بارانی ارت دار پارت الکتریک دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

40000 ریال

مقایسه
کلید دو پل برکه پارت

کلید دو پ برکه پارت الکتریک دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

36500 ریال

مقایسه
کلید زنگ برکه

کلید زنگ برکه پارت الکتریک دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

38000 ریال

مقایسه
کلید تبدیل برکه

کلید تبدیل بارانی پارت الکتریک دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

38000 ریال

مقایسه
کلید تک پل پارت

کلید تک پل پارت الکتریک دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

37000 ریال

مقایسه
پریز روکار مغزی سرامیک فردان ارتدار

پریز رو کار مغزی شرامیک ارتدار فردان دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی سرامیک

22500 ریال

مقایسه
پریز روکار مغزی سرامیک فردان بدون ارت

کلید سیمون سه فاز فردان دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی سرامیک

20625 ریال

مقایسه
کلید سیمون تکفاز فردان

کلید سیمونتک فاز فردان دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

173000 ریال

مقایسه
کلید سیمون سه فاز فردان

کلید سیمون سه فاز فردان دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

190000 ریال

مقایسه
پریز بارانی ارتدار فردان IP44

پریز بارانی ارتدار فردان IP44 دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

20 ریال

مقایسه
کلید بارانی فردان IP44

کلید بارانی فردان IP44 دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

20 ریال

مقایسه
کلید تک پل دلند مدل آریا

کلید تک پل دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

25500 ریال

مقایسه
کلید دوپل دلند مدل آریا

کلید دوپل دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

27500 ریال

مقایسه
پریز برق دلند مدل آریا

پریز برق دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

26500 ریال

مقایسه
پریز برق ارتدار دلند مدل آریا

پریز برق ارتدار دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

30500 ریال

مقایسه
پریز آنتن دلند مدل آریا

پریز آنتن دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

27000 ریال

مقایسه
کلید کولر دلند مدل آریا

کلید کولر دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

50500 ریال

مقایسه
پریز تلفن سوکت دار دلند مدل آریا

پریز تلفن سوکت دار دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

26000 ریال

مقایسه
کلید دیمر دلند مدل آریا

کلید دیمر دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

94000 ریال

مقایسه
کلید کراکس صلیبی دلند آریا

کلید کراکس صلیبی دلند دارای پنج سال گارانتی. تنوع رنگ قاب. بدنه از جنس ABS. جنس مغزی پلی آمید

40500 ریال