۶۸۲,۰۰۰  تومان
۶۴۸,۰۰۰  تومان
-٪5
۵۳۸,۰۰۰  تومان
۵۱۱,۰۰۰  تومان
-٪5
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی دمنده مدل هاله FTF-30H2S
۸۳۵,۰۰۰  تومان
۷۹۳,۰۰۰  تومان
-٪5
۳۳۳,۰۰۰  تومان
۳۵۸,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن آون تستر 12 سانت دمنده مدل DCV-12-80
۲۲۵,۰۰۰  تومان
هواکش صنعتی و تاسیساتی
فن کانوکشن 15 سانت دمنده مدل DCV-15
۲۲۵,۰۰۰  تومان
۳۳۳,۰۰۰  تومان