لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
براکت ال ای دی 14 وات شاه چراغ مدل HTL
۵۹,۰۰۰  تومان
لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
چراغ 72 وات FPL کوتاه شاه چراغ مدل شهاب
۶۰,۰۰۰  تومان
۹۲,۰۰۰  تومان
لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
چراغ 72 وات FPL بلند شاه چراغ مدل شهاب
۹۲,۰۰۰  تومان
لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
لامپ FPL ال ای دی 16 وات شاه چراغ مدل EXT
۹۸,۰۰۰  تومان
لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
براکت ال ای دی 28 وات شاه چراغ مدل HTL
۱۰۷,۰۰۰  تومان
لامپ مهتابی ال ای دی و PLL
براکت ال ای دی 42 وات شاه چراغ مدل HTL
۱۵۳,۰۰۰  تومان