ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 63 آمپر سه فاز گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 40 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
محافظ جان 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود