دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی نری 5*63 پارت الکتریک کد 949
189,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی مادگی 5*63 پارت الکتریک کد 936
215,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*63 کامل پارت الکتریک کد 951
404,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 5*32 نری پارت الکتریک کد 597
44,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*32 نری پارت الکتریک کد 395
42,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 4*16 نری پارت الکتریک کد 387
32,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*32 نری پارت الکتریک کد 390
35,000  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سوکت صنعتی 3*16 نری پارت الکتریک کد 406
31,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
جعبه فیوز هشت عددی روکار دنا الکتریک مدل سیستما
79,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
جعبه فیوز دو عددی بدون درب دنا الکتریک
8,900  تومان