ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
ترانسفورماتور سارا تبدیل 220 به 110 ولت 2000 وات
1,581,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
ترانسفورماتور سارا تبدیل 220 به 110 ولت 1500 وات
1,417,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
ترانسفورماتور تبدیل سارا 220 به 110 ولت 1000 وات
1,157,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
ترانسفورماتور سارا تبدیل 220 به 110 ولت 500 وات
759,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
ترانسفورماتور سارا تبدیل 220 به 110 ولت 350 وات
670,000  تومان
تبدیل کننده ولتاژ
ترانس FPL پارس
64,000  تومان
تبدیل کننده ولتاژ
ترانس 2 در 36 ترک الکتریک
57,000  تومان
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 63 آمپر سه فاز گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 40 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
کنتاکتور 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود
ترانس، کلید مینیاتوری و کنتاکتور
محافظ جان 25 آمپر دو پل گویس
ناموجود