سنسور حرکتی و سقفی
سنسور حرکت هوشمند هیناوا
۶۶۰,۰۰۰  تومان
۱۴۵,۰۰۰  تومان
۲۵۰,۰۰۰  تومان
۱۲۵,۹۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
۱۴۵,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
۳۹۰,۰۰۰  تومان