ریسه شلنگی و خطی
سوکت ریسه نواری سان لوکس
۳۵,۰۰۰  تومان
ریسه شلنگی و خطی
ریموت کنترل RGB سان لوکس
۱۵۰,۰۰۰  تومان