سوکت، دوشاخه و تبدیل
رابط سرپیچ GU10 پارس شعاع توس
4,500  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سوکت سوزنی MR16 فاین الکتریک
6,000  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
رابط برق ریسه ال ای دی شلنگی
9,000  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سوکت ریسه شلنگی 5730
14,000  تومان