• خانه هوشمند
دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
98,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
498,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
272,000  تومان