۳۴۰,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
پریز روکار هوشمند هیناوا
۲,۲۴۴,۰۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
ترموستات هوشمند سدنا هیناوا
۴,۴۴۴,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
آژیر هوشمند هیناوا
۲,۶۸۴,۰۰۰  تومان
سوئیچ کنترل هوشمند
ریموت کنترلر هوشمند هیناوا
۲,۶۸۴,۰۰۰  تومان
سوئیچ کنترل هوشمند
پنل لمسی هوشمند هیناوا
۱۷,۶۴۴,۰۰۰  تومان
۲,۱۱۲,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
کلید سناریو هیناوا
۲,۴۶۴,۰۰۰  تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
ماژول ديمر تك كانال سونوف مدل D1
۶۶۶,۶۰۰  تومان
۱۵۲,۹۰۰  تومان