• خانه هوشمند
پریز هوشمند سونوف مدل S20
کلید و پریز برق هوشمند
پریز هوشمند سونوف مدل S20
565,000  تومان
512,600  تومان
-٪9
سنسور دما DS18B20 سونوف
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما DS18B20 سونوف
152,000  تومان
136,700  تومان
-٪10
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل Si7021
سنسور دما و رطوبت هوشمند
سنسور دما و رطوبت سونوف مدل Si7021
254,000  تومان
215,800  تومان
-٪15
سوییچ کنترل تک کانال سونوف مدل TH16
500,000  تومان
453,400  تومان
-٪9
سوییچ کنترل هوشمند بدون سیم سونوف مدل بیسیک
295,000  تومان
275,400  تومان
-٪7
سوییچ هوشمند بدون سیم 2 کاناله Dual سونوف
483,000  تومان
453,400  تومان
-٪6
سوییچ هوشمند بدون سیم 4 کانال سونوف
1,120,000  تومان
908,100  تومان
-٪19
کلید لمسی دو پل دیواری سونوف مدل T1EU2C
885,000  تومان
809,200  تومان
-٪9