دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین ثابت تحت شبکه هوشمند هیناوا
1,710,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین متحرک هوشمند هیناوا
1,860,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
145,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
698,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
390,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین خارجی ثابت هوشمند هیناوا
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
DVR سیماران مدل SM-XV1401L2
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
رک چهار یونیت سیماران
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
محفظه اسپیکر سیماران
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
بلندگوی دزدگیر سیماران
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
NVR سیماران مدل SM-NM3248
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
DVR سیماران مدل SM-XV801M
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
DVR سیماران مدل SM-XV43216M5
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
DVR سیماران مدل SM-XV1401H5
ناموجود
دوربین مدار بسته و تجهیزات
DVR سیماران مدل SM-XV1401M5
ناموجود