سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه ارت دار 5 متری دلند
110,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه ارت دار 350 سانتی متر دلند
100,000  تومان
سه راهی و چندراهی و سیم رابط
رابط پنج خانه 2 متری دلند
90,000  تومان
محافظ برق و ولتاژ لوازم صوتی و تصویری
محافظ 6 خانه کامپیوتر فردان الکتریک 31010 با کابل 4.5 متر
182,000  تومان
محافظ برق و ولتاژ لوازم صوتی و تصویری
محافظ 6 خانه کامپیوتر فردان الکتریک 31012 با کابل 2.7 متر
164,500  تومان
محافظ برق و ولتاژ لوازم صوتی و تصویری
محافظ برق 4 خانه فردان الکتریک 31002 با کابل 3 متر
188,000  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی
محافظ برق 4 خانه یخچال فردان الکتریک 31004 با کابل 3 متر
188,000  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی
محافظ یخچال 2 خانه ارت دار فردان الکتریک 31025 با کابل 1.8 متر
141,000  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی
محافظ یخچال 2 خانه ارت دار فردان الکتریک 31026 با کابل 2.7 متر
158,000  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی
محافظ 2 خانه یخچال بدون ارت فردان الکتریک 31016 کابل 2.7 متر
131,600  تومان