پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه شارژی پرتابل شعاع مدل SH-L2819
1,590,000  تومان
2,050,000  تومان
1,930,000  تومان
-٪6
2,300,000  تومان
2,095,000  تومان
-٪9
2,350,000  تومان
1,975,000  تومان
-٪16
1,890,000  تومان
1,720,000  تومان
-٪9
530,000  تومان
450,000  تومان
-٪15
1,290,000  تومان
1,209,000  تومان
-٪6
1,650,000  تومان
1,600,500  تومان
-٪3
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده ارشیا مدل اکو 3010
1,550,000  تومان
1,390,000  تومان
-٪10
1,850,000  تومان
1,790,000  تومان
-٪3
2,690,000  تومان
2,399,000  تومان
-٪11
2,150,000  تومان
1,965,000  تومان
-٪9
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی دمنده مدل هاله FTF-30H2S
552,000  تومان
530,000  تومان
-٪4
450,000  تومان
432,000  تومان
-٪4
354,000  تومان
339,000  تومان
-٪4