دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
145,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
698,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
390,000  تومان