سوکت، دوشاخه و تبدیل
دوشاخه خانگی پارت الکتریک کد 5519
۱۱,۵۰۰  تومان
۱۱,۱۵۵  تومان
-٪3
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سوکت ریسه لوپ لایت کد 2835
۳۵,۸۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شینه فانتزی ارت 10 پیچ
۲۸,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شینه فانتزی نول 10 پیچ
۲۸,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
شانه کلید مینیاتوری 1 متری
۱۹,۵۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
ترمینال برق شاخه‌ای نمره 10
۱۹,۵۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سر سیم دوبل نمره 1.5 بسته 100 عددی
۲۷,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
سر سیم دوبل نمره 2.5 بسته 100 عددی
۴۵,۰۰۰  تومان
۱۴۵,۰۰۰  تومان
سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل 3 به 2 بهداد الکتریک
۱۸,۵۰۰  تومان
چراغ آویز سقفی
سرپیچ آویز رنگی
۳۵,۰۰۰  تومان
چراغ آویز سقفی
ست سرپیچ مدل VHB01
۸۵,۰۰۰  تومان