استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز فاراتل مدل Farapower253
28,340,000  تومان
استابلایزر کامپیوتر
استابلایزر فاراتل مدل STB25R
9,047,000  تومان
استابلایزر کامپیوتر
استابلایزر فاراتل مدل STB2000M
2,725,000  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر فاراتل مدل STB12000M
19,620,000  تومان
17,220,000  تومان
17,047,800  تومان
-٪1
13,300,000  تومان
13,167,000  تومان
-٪1