استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 7KVA رله ای مدل Ranger-7KVA
۱۰,۱۰۰,۰۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 6KVA رله ای مدل Ranger-6KVA
۸,۹۵۰,۰۰۰  تومان
۱۴,۲۵۰,۰۰۰  تومان
۱۹,۱۰۰,۰۰۰  تومان
۲۱,۶۰۰,۰۰۰  تومان
۲۹,۱۰۰,۰۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 5KVA رله ای مدل Ranger-5KVA
۸,۱۰۰,۰۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 8KVA رله ای مدل Ranger-8KVA
۱۱,۸۵۰,۰۰۰  تومان