دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین ثابت تحت شبکه هوشمند هیناوا
1,710,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین متحرک هوشمند هیناوا
1,860,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
145,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
698,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
390,000  تومان