دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
120,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
597,000  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
326,000  تومان