۱۲۴,۰۰۰  تومان
۱۱۷,۸۰۰  تومان
-٪5
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین ثابت تحت شبکه هوشمند هیناوا
۱,۹۹۵,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین متحرک هوشمند هیناوا
۲,۱۷۰,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین خارجی ثابت هوشمند هیناوا
۰  تومان
۱,۳۶۷,۰۰۰  تومان
۱,۲۹۸,۶۵۰  تومان
-٪5
دوربین مدار بسته و تجهیزات
ریموت کنترل دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
۱۴۵,۰۰۰  تومان
۱۳۷,۷۵۰  تومان
-٪5
۷,۶۹۰,۰۰۰  تومان
۷,۳۰۵,۵۰۰  تومان
-٪5
۱۲,۴۵۰,۰۰۰  تومان
۱۱,۸۲۷,۵۰۰  تومان
-٪5
۴,۹۸۰,۰۰۰  تومان
۴,۷۳۱,۰۰۰  تومان
-٪5
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور دود هوشمند FEC-37AR فاین الکتریک
۸۴۵,۰۰۰  تومان
۵۷۰,۰۰۰  تومان
۵۴۱,۵۰۰  تومان
-٪5
دوربین مدار بسته و تجهیزات
سنسور درب دوربین FEC-37AR فاین الکتریک
۵۳۰,۰۰۰  تومان
۳,۷۵۰,۰۰۰  تومان
۳,۵۶۲,۵۰۰  تومان
-٪5
۲,۸۶۰,۰۰۰  تومان
۲,۷۱۷,۰۰۰  تومان
-٪5
۳,۰۸۰,۰۰۰  تومان
۲,۹۲۶,۰۰۰  تومان
-٪5
۳,۴۵۰,۰۰۰  تومان
۳,۲۷۷,۵۰۰  تومان
-٪5
۴,۸۸۰,۰۰۰  تومان
۴,۶۳۶,۰۰۰  تومان
-٪5
۷,۹۷۰,۰۰۰  تومان
۷,۵۷۱,۵۰۰  تومان
-٪5