سه راهی، چندراهی و سیم رابط
رابط شش خانه ارتدار کلیددار فرید الکتریک
۱۷۹,۰۰۰  تومان
۱۵۵,۰۰۰  تومان
-٪13
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
سه شاخه سه فاز فرید الکتریک
ناموجود
محافظ برق تلویزیون و کامپیوتر
محافظ شش خانه ارتدار کلیددار فرید الکتریک
ناموجود
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
سه راهی صنعتی فرید الکتریک کرال IP44
ناموجود
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
پریز مادگی سه فاز فرید الکتریک
ناموجود
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
سه خانه کلید دار YAS فرید الکتریک
ناموجود
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
سه خانه بدون ارت YAS آداپتوری فرید الکتریک
ناموجود
سه راهی، چندراهی و سیم رابط
رابط چهار خانه مربعی فرید الکتریک
ناموجود
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
پریز مادگی تک فاز فرید الکتریک
ناموجود