کلید و پریز برق هوشمند
پریز روکار هوشمند هیناوا
۲,۲۴۴,۰۰۰  تومان
سنسور دما و رطوبت هوشمند
ترموستات هوشمند سدنا هیناوا
۴,۴۴۴,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
آژیر هوشمند هیناوا
۲,۶۸۴,۰۰۰  تومان
سوئیچ کنترل هوشمند
ریموت کنترلر هوشمند هیناوا
۲,۶۸۴,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین ثابت تحت شبکه هوشمند هیناوا
۲,۶۸۴,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین متحرک هوشمند هیناوا
۲,۸۱۶,۰۰۰  تومان
سنسور حرکتی و سقفی
سنسور حرکت هوشمند هیناوا
۱,۱۸۸,۰۰۰  تومان
سوئیچ کنترل هوشمند
پنل لمسی هوشمند هیناوا
۱۷,۶۴۴,۰۰۰  تومان
دوربین مدار بسته و تجهیزات
دوربین خارجی ثابت هوشمند هیناوا
۳,۳۸۸,۰۰۰  تومان
۲,۱۱۲,۰۰۰  تومان
کلید و پریز برق هوشمند
کلید سناریو هیناوا
۲,۴۶۴,۰۰۰  تومان
۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان