پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9700R
۴,۴۰۰,۰۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9600R
۴,۴۰۰,۰۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9500R
۴,۴۰۰,۰۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی مگامکس مدل MTF-1660
۲,۲۰۰,۰۰۰  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه دیواری مگامکس مدل MWF-1818R
۳,۴۵۰,۰۰۰  تومان