پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9700R
4,400,000  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9600R
4,400,000  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه ایستاده مگامکس مدل MDF-9500R
4,400,000  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه رومیزی مگامکس مدل MTF-1660
2,200,000  تومان
پنکه ایستاده و رومیزی
پنکه دیواری مگامکس مدل MWF-1818R
3,450,000  تومان