استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر سروموتور TBM مدل ASVC-12KVA
۲۶,۷۹۵,۱۸۴  تومان
۴۷,۰۳۵,۹۶۰  تومان
۶۰,۹۶۰,۴۳۲  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 8KVA رله ای مدل Ranger-8KVA
۱۳,۳۲۷,۶۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 15KVA رله‌ای مدل Ranger-15KVA
۲۸,۰۸۰,۰۰۰  تومان
۳۲,۲۹۰,۱۲۸  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 12KVA رله‌ای مدل Ranger-12KVA
۲۰,۸۰۰,۰۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 10KVA رله‌ای مدل Ranger-10KVA
۱۷,۳۴۲,۰۰۰  تومان
استابلایزر پشت کنتوری
استابلایزر TBM 6KVA رله ای مدل Ranger-6KVA
۱۰,۳۵۳,۲۰۰  تومان