استابلایزر صنعتی (سه فاز)
استابلایزر سه فاز فاراتل مدل Farapower253
۲۸,۳۴۰,۰۰۰  تومان
۲۸,۰۵۶,۶۰۰  تومان
-٪1
۱۶,۰۲۰,۰۰۰  تومان
۱۵,۲۱۹,۰۰۰  تومان
-٪5
۴۶,۹۸۰,۰۰۰  تومان
۴۴,۶۳۱,۰۰۰  تومان
-٪5
۳۶,۳۰۰,۰۰۰  تومان
۳۴,۴۸۵,۰۰۰  تومان
-٪5
۲۲,۸۹۰,۰۰۰  تومان
۲۱,۷۴۵,۵۰۰  تومان
-٪5
۳۸,۵۳۰,۰۰۰  تومان
۳۶,۶۰۳,۵۰۰  تومان
-٪5
۴۸,۶۸۰,۰۰۰  تومان
۴۶,۲۴۶,۰۰۰  تومان
-٪5
۲۳,۷۰۰,۰۰۰  تومان
۲۲,۵۱۵,۰۰۰  تومان
-٪5