۲۳۰,۰۰۰  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر
محافظ یخچال فردان الکتریک 31020
۱۲۳,۰۰۰  تومان
۱۸۲,۰۰۰  تومان
محافظ برق یخچال و فریزر
محافظ یخچال فردان الکتریک 31024
۱۲۶,۹۰۰  تومان
۱۸۸,۰۰۰  تومان