سوکت، دوشاخه و تبدیل
تبدیل دوشاخه برق هادرون مدل A10
۱۱۴,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
تبدیل دو به دو هادرون مدل A08
۷۳,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
محافظ هوشمند هادرون مدل P103
۳۶۷,۰۰۰  تومان
دوشاخه، سوکت و پریز برق صنعتی
محافظ هوشمند هادرون مدل P101
تماس بگیرید