دستگاه بخور و رطوبت ساز
دستگاه بخور سرد و گرم زنیتمد کد ZTH-HD6
3,726,000  تومان
3,614,000  تومان
-٪3
1,458,000  تومان
1,414,000  تومان
-٪3
1,188,000  تومان
1,150,000  تومان
-٪3
594,000  تومان
570,000  تومان
-٪4
810,000  تومان
785,700  تومان
-٪3
1,296,000  تومان
1,255,000  تومان
-٪3
756,000  تومان
733,320  تومان
-٪3
دستگاه بخور و رطوبت ساز
دستگاه اکسیژن ساز زنیتمد مدل OC-600
21,600,000  تومان
20,950,000  تومان
-٪3
702,000  تومان
680,000  تومان
-٪3
648,000  تومان
628,000  تومان
-٪3
1,242,000  تومان
1,204,000  تومان
-٪3
1,053,000  تومان
1,021,000  تومان
-٪3
891,000  تومان
864,000  تومان
-٪3
1,242,000  تومان
1,200,000  تومان
-٪3
1,058,000  تومان
1,020,000  تومان
-٪4
594,000  تومان
570,000  تومان
-٪4
916,000  تومان
885,000  تومان
-٪3
دستگاه بخور و رطوبت ساز
دستگاه اکسیژن ساز زنیتمد مدل OC700
29,160,000  تومان
28,260,000  تومان
-٪3
1,188,000  تومان
1,150,000  تومان
-٪3
1,404,000  تومان
1,360,000  تومان
-٪3
972,000  تومان
940,000  تومان
-٪3
1,728,000  تومان
1,670,000  تومان
-٪3
1,296,000  تومان
1,255,000  تومان
-٪3